Mal veya hizmet satışını vadeli ve tahsilatını çek/senet karşılığı yapan müşterilerimize sunduğumuz hizmetimizdir. Faturalı Çek/Senet İskontosu ile, temlik edilen alacağa ilişkin fatura ve ödeme aracı olan çek /senet vadesinden önce uygun faiz oranları ile iskonto edilerek nakde çevrilir.

 

Çek / Senet İşlemlerinde Taraflar ve İşleyiş

FAKTÖR: Faktoring Hizmeti veren kuruluş (Faktoring Firması)

MÜŞTERİ: Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraf (Satıcı Firma)

BORÇLU: Temlik konusu alacağın borçlusu (Alıcı Firma)