İhracat faktoring işlemleri, mal mukabili ve vadeli yurtdışı satışların faktoring şirketine temlik edilmesi yoluyla garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin sağlandığı finansal enstrümandır.

İhracat Faktoringinin Faydaları

      1-Garanti Hizmeti sayesinde:

 • Muhabir Faktorden alınan hizmet doğrultusunda alıcının aczi durumunda, fatura bedelinin %100’ ü garanti kapsamındadır.
 • Yeni pazarlara risksiz girebilir.
 • Mevcut pazarlarda rekabet gücü artar.
 • Alıcısının istihbaratının güncel olmasını sağlar.

      2-Tahsilat Hizmeti sayesinde:

 • Alacak ve tahsilat kayıtlarının tutulmasından tasarruf eder. Bu sayede yurtdışı alacak takibinin operasyonel yükünden kurtularak, pazarlama faaliyetlerine odaklanma imkanına kavuşur.
 • Büyük ve güçlü alıcılara karşı kendini korur. Alıcıların ödemelerini disipline eder.
 • İthalatçının ülkesindeki hukuki düzenlemelerle uğraşmak zorunda kalmaz. Muhabir faktör onun adına ithalatçının ülkesinde tahsilat takibi işlemlerini yürütür.

    3- Finansman Hizmeti sayesinde:

 • Dilediğinde yüklemeyi müteakip faturanın vadesini beklemeden ön finansman kullanabilir.
 • Nakit akışını düzene sokar.
 • Daha likit bir finansal yapıya kavuşur.
 • Faktoring finansmanı döviz kredisi veya diğer ihracat kredileri gibi taahhüt doğurmaz, aksine açık taahhütlerin kapatılmasına da olanak sağlar.

 

 

İhracat Faktoringinin Çeşitleri