Ana ortağımız Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin (Banka) Yolsuzlukla Mücadele Politikası (Politika) Kurumumuzda uygulanmakta olup; amacı Yolsuzluk kapsamında değerlendirilebilecek olası eylemlerin tespiti ve önlenmesine ilişkin ilke ve kuralların oluşturulması, Şirketimiz/Banka içi düzenlemeler yoluyla çalışanların bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzenlemelere azami uyumun sağlanmasıdır.

Detaylar için aşağıdaki "Yolsuzlukla Mücadele Politikamız" dosyasına bakınız