Ana ortağımız Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından kabul edilen Etik İlkeler Kurumumuzda uygulanmakta olup, çalışanların görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, diğer hizmet sağlayanlar ve Banka arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

Detaylar için aşağıdaki "Etik İlkelerimiz" dosyasına bakınız.