19-23 Haziran 2022 tarihlerinde Washington’da yapılan FCI (üyesi olduğumuz Hollanda merkezli uluslararası faktoring zinciri - Factors Chain International) yıllık Genel Kurul toplantısında üye şirketlerin oyları ile şirketimiz “İhracat Faktoringi Alanında Servis Kalitesini Geliştiren En İyi Şirket” “Best Service Quality Performance Improvement As An Export Factor 2022’’ ödülünü almıştır.