Faktoring Nedir?

 

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu finansal üründür.

 

Faktoring İşlemlerinin özellikleri;

  • Faturaya dayalı olan alacaklar faktoring şirketine devredilebilir.
  • Hem yurt içi hem de yurt dışı alacaklar faktoring şirketine devredilebilir
  • Finansman hizmeti ile vade beklenmeden alacakların nakde dönüştürülmesi sağlanabilir.
  • Garanti hizmeti ile satıcı firma, alıcılarının borçlarını vadesinde aciz, iflas nedeniyle ödeyememe riskine karşı güvence altına alır.
  • Tahsilat hizmeti ile satıcı firmanın vadeli alacakları takip ve tahsil edilerek, periyodik raporlarla birlikte müşteriye aktarılır.

Faktoring’in Avantajları

Firmalar vadeli alacaklarını vadesini beklemek zorunda kalmadan Faktör’e temlik ederek ön ödeme alır ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayarak düzenli nakit akışına kavuşurlar.

“Satıcılar”, “Alıcılara” vade imkanı sağlayabildiklerinden rekabet güçleri artar.

Kullanılan ön ödeme ile peşin hammadde ve mamul alımlarında iskonto elde edilir, maliyetler azalır.

“Satıcılar” gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar böylelikle dış kaynak ihtiyacı azalır.

Alacakların Faktor’e devri ile tahsilatın takibi ve gerçekleştirilmesi Faktör tarafından sağlanır, böylece işletmeler tahsilat amaçlı personel istihdam etmek durumunda kalmazlar.

Periyodik olarak yapılan güvenilir istihbarat sonuçlarına göre satıcılar alıcılarının mali durumları hakkında güncel bilgiye sahip olurlar.

Müşteri çeki senedi gibi teminatları üretemedikleri için bankalardan yeterli kredi limitleri sağlayamayan firmalar kredibilitesi yüksek alıcılara yaptıkları açık hesap satışlarından finansman sağlayabilirler .

Faktoring, satıcıların bilanço aktiflerinde değişikliğe neden olur, alacak devir hızları yükselir böylelikle bilanço likidite oranları artar .